REGISTER FOR
EXCLUSIVE PRIVILEGES

BOTANICAL INSPIRATION AT SAVVI


โดดเด่นด้วยดีไซน์จากธรรมชาติ โดยการนำพื้นที่สีเขียวของต้นไม้เข้ามาอยู่ในทุกสัดส่วนของตัวอาคารทั้งแนวตั้งและแนวนอน แค่มองจากภายนอกก็เห็นถึงความแตกต่างด้วยเอกลักษณ์ในแบบของ SAVVI ที่เชื่อมโยงความสมดุลของธรรมชาติจากภายในถึงภายนอกตัวอาคารไล่เฉด Gradient ในโทนสีเทาให้เข้ากับชีวิตเมือง เน้นผิวสัมผัสที่ทำให้เกิดความอบอุ่น กลมกลืนไปกับพื้นที่สีเขียวที่ถูกจัดวางในทุกชั้นของอาคาร เพื่อเปลี่ยนพื้นที่สี่เหลี่ยมให้น่าอยู่มากขึ้น เพิ่มมิติ ร่นระยะให้คุณใกล้พื้นที่สีเขียว ทำให้รู้สึกเสมือนอยู่ "บ้าน" มากยิ่งขึ้น

BOTANICAL INSPIRATION AT SAVVI


โดดเด่นด้วยดีไซน์จากธรรมชาติ โดยการนำพื้นที่สีเขียวของต้นไม้เข้ามาอยู่ในทุกสัดส่วนของตัวอาคารทั้งแนวตั้งและแนวนอน แค่มองจากภายนอกก็เห็นถึงความแตกต่างด้วยเอกลักษณ์ในแบบของ SAVVI ที่เชื่อมโยงความสมดุลของธรรมชาติจากภายในถึงภายนอกตัวอาคารไล่เฉด Gradient ในโทนสีเทาให้เข้ากับชีวิตเมือง เน้นผิวสัมผัสที่ทำให้เกิดความอบอุ่น กลมกลืนไปกับพื้นที่สีเขียวที่ถูกจัดวางในทุกชั้นของอาคาร เพื่อเปลี่ยนพื้นที่สี่เหลี่ยมให้น่าอยู่มากขึ้น เพิ่มมิติ ร่นระยะให้คุณใกล้พื้นที่สีเขียว ทำให้รู้สึกเสมือนอยู่ "บ้าน" มากยิ่งขึ้น

 

PLEASE KEEP IN TOUCH

OPEN DAILY
09:00 A.M. - 07:00 P.M.

083 544 9466

sales@savvicondo.com