REGISTER NOW

ความคืบหน้าโครงการ

งานเสาเข็ม
33%งานโครงสร้าง
0%งานสถาปัตยกรรม
0%Construction update ณ วันที่ 31 ม.ค.62


งานเสาเข็ม  33.5%
งานโครงสร้าง 0%
งานสถาปัตยกรรม 0%