SAVVI
IN PERSPECTIVE

ชื่อโครงการ:แซฟวี่ คอนโด พหล-อารีย์
ที่ตั้งโครงการ:พหลโยธิน ซอย 2
จํานวนยูนิต:66 ยูนิต
พร้อมระบบอัจฉริยะ
ขนาดห้อง:23 - 69 ตร.ม.
แบบห้อง:Studio
1 Bedroom
2 Bedroom
Duplex